зАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

Самостійно виконує сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до 73,5 кВт (до 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки та агротехнології. Комплектує машинно-тракторні агрегати. 

Виконує транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів. Виконує щозмінне технічне обслуговування та періодичне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює. Визначає несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них. 

Читає нескладні машинобудівні креслення, схеми, користується інструкціями з експлуатації машин. Раціонально використовує паливно-мастильні, гумо-технічні й інші експлуатаційні матеріали та запасні частини. Виконує слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування і ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються. Ремонтує, складає та регулює вузли й агрегати середньої складності тракторів і сільськогосподарських машин із заміною окремих частин і деталей. Готує трактори, сільськогосподарські й інші машини та знаряддя до зберігання. 

Дотримується правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки. 

ЗНАтиме:

 • Правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських й інших робіт машинно-тракторними агрегатами згідно з вимогами агротехніки й агротехнології.
 • Будову, принцип дії колісних і гусеничних тракторів.
 • Вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт.
 • Ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення.
 • Системи технічного обслуговування, ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин.
 • Правила дорожнього руху та перевезення вантажів.
 • Правила зберігання та способи захисту від корозії тракторів, сільськогосподарських й інших машин.
 • Основи організації, оплати праці й соціально-трудових відносин у сільськогосподарському виробництві.
 • Основні властивості паливно-мастильних матеріалів та охолоджувальних рідин.
 • Способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських й інших машин, що з ними агрегатуються.
 • Методи виявлення і способи усунення дефектів у роботі машин й окремих агрегатів, зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тракториста-машиніста, шляхового листа й інших документів).
 • Норми виробітку й витрати паливно-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт, шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці.
 • Правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських й інших машин, вимоги законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища.

контакти