зАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 • Організовує   процес обслуговування споживачів. 
 • Зустрічає і розміщує споживачів у залі. 
 • Приймає та оформляє замовлення на обслуговування урочистих подій, інших спеціальних заходів, організовує  їхнє  проведення.
 • Керує роботою офіціантів, буфетників, касирів та інших працівників залу. 
 • Складає графіки виходу на роботу вказаних працівників, розподіляє їх по бригадах і робочих місцях з урахуванням раціональних форм організації праці та економії часу. 
 • Здійснює контроль за своєчасним і кваліфікованим обслуговуванням офіціантами споживачів, правильним проведенням розрахунків з ними. 
 • Розглядає претензії споживачів, приймає щодо  них рішення. 
 • Бере участь у розробці оформлення інтер'єру залів, реклами, музичних програм, складанні спеціальних меню. 
 • Знімає показання лічильників електронних контрольно-касових апаратів, забезпечує правильне ведення касового журналу. 
 • Забезпечує гарантії безпеки харчування, контролює додержання працівниками правил і норм з охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. 
 • Здійснює роботу з підвищення кваліфікації працівників.

ЗНАтиме:

 • Нормативно-правові акти та документи з державного стимулювання функціонування закладів харчування.
 • Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
 • Категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції.
 • Правила та  технічні прийоми обслуговування споживачів.
 • Основні правила етикету та сервування столів.
 • Правила міжнародного етикету.
 • Техніку та специфіку обслуговування іноземних споживачів.
 • Основні товарознавчі, технологічні, санітарні показники якості продуктів.
 • Технологію виготовлення страв, напоїв.
 • Правила подавання страв, напоїв.
 • Особливості оформлення і подавання національних, фірмових та страв на замовлення, страв іноземних кухонь.
 • Особливості обслуговування урочистих подій та інших спеціальних заходів, а також окремих контингентів споживачів.
 • Порядок оформлення рахунків і форми розрахунку із споживачами, у тому числі за кредитними картками.
 • Раціональні методи та прийоми праці під час обслуговування споживачів.
 • Основи трудового законодавства.
 • Основи організації та нормування праці.
 • Основи менеджменту.
 • Іноземну мову міжнародного спілкування в межах розмовного мінімуму.
 • Правила та норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

контакти