зАВДАння та обов'язки

 • Забезпечує роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Створює для них комфортні умови. 
 • Здійснює контроль за збереженням матеріальних цінностей. 
 • Консультує відвідувачів з питань наявних послуг. 
 • Вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій. 
 • Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і вживає відповідних організаційно-технічних заходів. 
 • Здійснює контроль за раціональним оформленням приміщень, стежить за оновленням і станом реклами в приміщеннях і на будівлі. 
 • Забезпечує чистоту і порядок у приміщеннях і на прилеглих до них територіях. 
 • Контролює додержання робітниками підприємства, установи, організації (далі - підприємство) трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту. 
 • Інформує керівництво підприємства про наявні недоліки в організації обслуговування відвідувачів, вживає заходів щодо їх ліквідації, здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства. 

знатиме:

 • постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються організації підприємства; 
 • організаційну структуру управління підприємства; 
 • права і обов'язки працівників, режим їх роботи; 
 • правила і методи організації процесу обслуговування відвідувачів; 
 • асортимент послуг, що реалізуються; 
 • основи маркетингу; 
 • принципи планування та оформлення приміщень, вітрин, організації реклами; 
 • основи естетики, етики, психології та обслуговування відвідувачів; 
 • основи економіки, організації праці й управління; 
 • основи законодавства про працю.

контакти